ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการแอทโมซ บางนา

เจ้าของโครงการ บริษัท ไวส์ เอสเตท 3 จำกัด ที่ตั้งสำนักงาน : เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา  5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105560848 ทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท (ชำระเต็มจำนวน) ประธานเจ้าหน้าบริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์  โครงการ แอทโมซ บางนา เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 5 อาคาร  จำนวน 1,101 ห้อง ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ จำนวน 2 ห้อง ที่ตั้งโครงการ ถนน บางนาตราด กม.4 แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 บนโฉนดที่ดิน 2626, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 5301 เลขที่ดิน307, 2015, 2016, 2017, 2018, 2085, 2086, 2035 ขนาดที่ดินโดยประมาณ 10-1-86.5 ไร่ เจ้าของโครงการเป็นผู้มีสิทธิ์ในโฉนดที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน มีภาระผูกพันกับธนาคาร  ยูโอบี จำกัด (มหาชน) ใบรับแจ้งเลขที่ 112 เรื่องการขอใบรับรองก่อสร้าง เริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2565 แล้วเสร็จประมาณมิถุนายน 2566 และจะจดทะเบียนเป็นอาคารชุดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบชำระค่าเงินกองทุน และค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามที่กำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง ทางโครงการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และขนาดพื้นที่ห้องเพื่อให้เกิดความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สำหรับ ยูนิตราคาเริ่มต้น 1.69 ล้าน* ประกอบด้วย ห้อง 1 Bedroom ขนาด 22.25- 23.74  ตร.ม.หมายเลขห้อง A506, C204, C205, C206, C208, C214, C215, C314, C315, E231 และ / โปรโมชั่น จองวันนี้ ฟรีดาวน์ ยาววว 1 ปี คือ ลูกค้าไม่ต้องชำระงวดผ่อนดาวน์ นาน 12 เดือน / การันตีค่าเช่า นาน 2 ปี คือ ลูกค้าจะได้รับค่าเช่านาน 2 ปี รายละเอียดดังนี้ 1 Bedroom ได้รับค่าเช่าเดือนละ 7,000 บาท นาน 2 ปี, 1 Bedroom Exclusive ได้รับค่าเช่าเดือนละ 9,000 บาท นาน 2 ปี, 1 Bedroom Extra ได้รับค่าเช่าเดือนละ 10,000 บาท นาน 2 ปี และ 1 Bedroom Plus ได้รับค่าเช่าเดือนละ 13,000 บาท นาน 2 ปี / Investment Package คือ ฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดตามมาตรฐานโครงการและ Cenpay Giftcard มูลค่า 30,000 บาท (โดยลูกค้าสามารถนำไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ 3 รายการ) สำหรับลูกค้าที่จอง Type 1 Bedroom สามารถทอนเป็นส่วนลดได้ที่มูลค่า 30,000 บาท โดยรับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์, CenPay Gift Card มูลค่า 35,000 บาท (โดยลูกค้าสามารถนำไปใช้ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า 5 รายการ) สำหรับลูกค้าที่จอง Type 1 Bedroom Exclusive, 1 Bedroom Extra และ 1 Bedroom Plus สามารถทอนเป็นส่วนลดได้ที่มูลค่า 35,000 บาท โดยรับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่  6 มีนาคม 2565 – 30 เมษายน 2565 ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด  และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2565 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.

เงื่อนไขโปรโมชั่น

6 มีนาคม 2565- 30 เมษายน 2565 ยูนิตราคาเริ่มต้น 1.69 ล้าน* ประกอบด้วย ห้อง 1 Bedroom ขนาด 22.25- 23.74  ตร.ม.หมายเลขห้อง A506, C204, C205, C206, C208, C214, C215, C314, C315, E231 และ E331

ลูกค้าจะได้รับโปรโมชั่นรายละเอียดดังนี้

ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด  และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2565  สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.