เมนู

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ Atmoz Flow Minburi

 โครงการ แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี เจ้าของโครงการ บริษัท ไวส์ เอสเตท  8 จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105564085671 ที่ตั้งเลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (ชำระเต็ม)  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ โครงการ แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี ตั้งอยู่ ถนน สีหบุรานุกิจ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510  เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร ประกอบไปด้วย จำนวนห้องชุดพักอาศัย 739 ห้อง   โฉนดที่ดินเลขที่ 32636-32638,33867-33869, 2786-2789 เนื้อที่ดิน 6-0-13 ไร่ โครงการผ่านสิ่งแวดล้อมแล้ว ใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่  บร300/2565 คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือน มีนาคม 2567 โครงการ แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี ยังไม่มีภาระผูกพันกับธนาคาร  ผู้จะซื้อมีหน้าที่ชำระเงินกองทุนและเงินส่วนกลาง ภาพที่ใช้ในสื่อโฆษณาเป็นภาพจริงเป็นภาพห้องตัวอย่างจริง และบรรยากาศจำลอง บางครั้งอาจใช้ภาพและบรรยากาศจำลองในการโฆษณาร่วมด้วย 

เงื่อนไขโปรโมชั่น 

1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายสำหรับโปรโมชั่น Assetwise Expo  ให้แก่ลูกค้าที่จองห้องชุดของ โครงการ Atmoz Flow Minburi ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566 เท่านั้น

2. ลูกค้าที่ตกลงจองและทำสัญญาจะซื้อจะขายฯ กับบริษัทฯ จะต้องวางเงินจองและทำสัญญา จึงจะมีสิทธ์ได้ลุ้นจับรางวัล และเมื่อประกาศรายชื่อผู้โชคดี ผู้ได้รับรางวัลจะต้องรับโอนกรรมสิทธิ์ หรือชำระเงินจองทำสัญญาและเงินดาวน์ครบ 7 งวดแล้ว เท่านั้นจึงจะมีสิทธิได้รับรางวัล ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับรางวัล ภายใน 60 วันหลังประกาศผลรางวัล เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย (รายละเอียดการรับโอนกรรมสิทธิ์ดูเพิ่มเติมได้ที่ www.assetwise.co.th) 

3. แคมเปญเงื่อนไขการจอง  ห้องทุกแบบจอง 999 ทำสัญญา 9,001 บาท (ไม่รวมการจองซื้อผ่านนายหน้า) จะได้รับโปรโมชั่น 

• ส่วนลด วันโอนกรรมสิทธิ์ 200,000 บาท

4. โปรโมชั่นเฟอร์ฯครบ คือ ชุดเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในห้องชุดตามรูปแบบที่บริษัทกำหนด ดังต่อไปนี้ ได้แก่ ชั้นวางทีวี, โซฟา, โต๊ะอาหาร, ฐานเตียง 5 ฟุต, ตู้เสื้อผ้า Build in, ฉากกั้นอาบน้ำ, Counter ครัว, Hop-Hood, อ่างล้างจาน ขนาดตามมาตรฐานโครงการขึ้นอยู่กับขนาดห้องพักอาศัย

5. ราคาเริ่มต้น 1.69 ลบ. เป็นราคาของห้อง ONE BEDROOM  A630, A631, B517, B531, C216, C218  ขนาด 23.50 ตร.ม.เป็นห้องที่หักส่วนลดพิเศษแล้ว ไม่สามารถร่วมกับโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษและค่าแนะนำได้ แต่สามารถรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลอื่น ๆ 18 รายการได้ (รายละเอียดการรับโอนกรรมสิทธิ์ดูเพิ่มเติมได้ที่ www.assetwise.co.th)

6. ลูกค้าจะได้สิทธิ์รับคูปองเพื่อชิงรางวัลจำนวน 1 ใบ ต่อการซื้อต่อ 1 ยูนิต ในวันโอนกรรมสิทธิ์  ลูกค้าจะได้รับคูปองที่ระบุหมายเลข/ห้องชุด ชื่อโครงการ และชื่อลูกค้าที่ระบุในสัญญา ซึ่งลูกค้าจะต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำคูปองใส่กล่องรับชิ้นส่วน (รายชื่อผู้รับรางวัลจะต้องเป็นรายชื่อเดียวกันกับที่ระบุไว้ในสัญญาจะซื้อจะขาย ไม่รวมการโอนสิทธิ์(ห้ามเปลี่ยนมือ)จากลูกค้ารายแรกไปยังลูกค้ารายใหม่ ซึ่งชื่อในคูปองและในสัญญาจะซื้อจะขายจะต้องตรงกัน)

7. กรณีผู้ได้รับรางวัล ไม่สามารถติดต่อมารับรางวัลได้ หรือปฏิเสธการรับรางวัลไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการจับรายชื่อผู้โชคดีคนใหม่แทน

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้

9. หากเกิดข้อพิพาทไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ให้ถือเอาการตัดสินใจของคณะกรรมการเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

10. พนักงานบริษัทฯและบริษัทในเครือ และคณะกรรมการดำเนินงานและครอบครัวพนักงาน ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

11. จับรางวัลใหญ่และประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี ณ บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) วันที่ 4 สิงหาคม 2566 ผ่านทาง Facebook Live Page AssetWise เวลา 14.00 น. หลังจากประกาศผลรางวัล ผู้โชคดีได้รับรางวัลหลังวันประกาศผลภายใน 60 วัน และบริษัทฯ จะติดต่อเพื่อแจ้งผลให้ผู้โชคดีทราบทางโทรศัพท์ตามหมายเลขที่แจ้งไว้ในคูปองที่ติดต่อได้ ( รายละเอียดของรางวัลสามารถเข้าไปดูได้ที่ https://assetwise.co.th/assetwiseexpo/)

*ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Centerเบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.