ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ Atmoz Flow Minburi

โครงการ แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี เจ้าของโครงการ บริษัท ไวส์ เอสเตท 8 จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105564085671 ที่ตั้งเลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (ชำระเต็ม)  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ โครงการ แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี ตั้งอยู่ ถนน สีหบุรานุกิจ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร เนื้อที่ดิน 6-0-12.1 ไร่ จำนวนห้องชุดพักอาศัย 739 ห้อง  

*ภาพทั้งหมดเป็นภาพจำลองของโครงการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อเบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.