ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ Atmoz Kanaal

เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ที่ตั้งสำนักงาน : เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา  5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105556103070 ทุนจดทะเบียน 100,000,000.00 บาท (ชำระเต็มจำนวน) ประธานเจ้าหน้าบริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์  โครงการ แอทโมซ คาแนล เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 4 อาคาร  จำนวน 974 ห้อง ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ จำนวน 5 ห้อง ที่ตั้งโครงการ ถ. รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 บนโฉนดที่ดิน 137603 ขนาดที่ดินโดยประมาณ 9-0-92.6 ไร่ เจ้าของโครงการเป็นผู้มีสิทธิ์ในโฉนดที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน มีภาระผูกพันกับธนาคาร  ยูโอบี จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างการยื่นขอทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม คาดว่าเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนพฤษภาคม 2565 แล้วเสร็จประมาณมกราคม 2567 และจะจดทะเบียนเป็นอาคารชุดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบชำระค่าเงินกองทุน และค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามที่กำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง ทางโครงการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และขนาดพื้นที่ห้องเพื่อให้เกิดความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สำหรับ ยูนิตราคาเริ่มต้น 1.39 ล้าน* ประกอบด้วย ห้อง 1 Bedroom ขนาด 23.35 – 24.20 ตร.ม. ส่วนลดสูงสุด 300,000 เป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ / ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่  15 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565 ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด  และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2565 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.

เงื่อนไขโปรโมชั่น 

 ระยะเวลาโปรโมชั่น 15 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565 

ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด  และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2565  สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.