ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการแอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช

เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและดำเนินการโดย บริษัท ไวส์ เอสเตท 7 จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105564085689 ที่ตั้งเลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 360 ล้านบาท (ชำระเต็ม)  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ โครงการ แอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้นจำนวน 5 อาคาร ประกอบไปด้วย ห้องชุดพักอาศัย 1,108 ห้องและห้องชุดเพื่อการพาณิชย์(ร้านค้า) จำนวน 2 ห้อง ที่ตั้งโครงการ ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บนที่ดินโฉนดเลขที่ 88430 ขนาดที่ดินขนาด 10-1-98 ไร่ และมีคำสั่งอีไอเออนุมัติเรียบร้อยแล้ว มีภาระผูกพันธ์กับธนาคารเกียรตินาคินภัทร รับแจ้งการก่อสร้าง ตาม ม. 39 ทวิ เลขที่ 3/2565 เริ่มก่อสร้าง 10 ตุลาคม  2565 คาดว่าแล้วเสร็จ 31ธันวาคม 2566 จะจดทะเบียนเป็นอาคารชุดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบชำระค่าเงินกองทุนและค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามที่กำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดภาพทั้งหมดเป็นภาพจำลองของโครงการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด, ราคา, การตกแต่งภายในตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า www.assetwise.co.th / พิมพ์เมื่อ 31 มกราคม 2566

เงื่อนไขโปรโมชั่น โครงการ แอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช 

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นพิเศษ

 1. ส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมจาก  Blogger / Reviewer / Youtuber รับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท
 2. เครื่องใช้ไฟฟ้า 4 รายการ มูลค่า 30,000 บาท หรือเปลี่ยนเป็นส่วนลด 30,000 บาท รับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ 
 3. Gift Voucher แพคเกจโรงแรม หัวหิน 2 วัน 1 คืน* มูลค่า 6,500 บาท หรือเปลี่ยนเป็นส่วนลด 10,000 บาท รับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์
 4. ยูนิตราคาพิเศษ 3 ยูนิต 1 Bedroom ขนาด 24 Sq.m. ราคาเดียว 1.79 ล้าน* ทั้งชั้น และมีส่วนลด เทดาวน์เพิ่ม 10,000 บาท ได้แก่  E402, E406, E411
 5. ยูนิตราคาพิเศษ 3 ยูนิต 1 Bedroom Exclusive ขนาด 26 Sq.m. ราคาเดียว 1.89 ล้าน* ทั้งชั้น และมีส่วนลด เทดาวน์เพิ่ม 10,000 บาท ได้แก่  B213, B214, B216
 6. ยูนิตราคาพิเศษ 4 ยูนิต 1 Bedroom Exclusive ขนาด 26 Sq.m. ราคาเดียว 1.99 ล้าน* ทั้งชั้น และมีส่วนลด เทดาวน์เพิ่ม 10,000 บาท ได้แก่  D204, D206, D209, D223
 7. ยูนิตราคาพิเศษ 4 ยูนิต 1 Bedroom Extra ขนาด 28 Sq.m. ราคาเดียว 2.19 ล้าน* และมีส่วนลด  เทดาวน์เพิ่ม 10,000 บาท ได้แก่  B202, B204, B206, B207
 8. จับของรางวัล 25 รางวัล เครื่องใช้ไฟฟ้า 15 รางวัล มูลค่ารวม 13,795 บาท Cen pay มูลค่า 500 บาท 10 รางวัล มูลค่ารวม 5,000 บาท

หมายเหตุ : ของแถมในข้อ 2,3 จะได้รับ เมื่อ ชำระงวดดาวน์ ครบ 6 งวด

ค่าแนะนำ

2.1 FGM ค่าแนะนำนอก บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าเก่า AssetWise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ จะได้รับค่าแนะนำสูงสุด 40,000 บาท/ห้อง หรือ ส่วนลดพิเศษ จากสื่อ Direct Sale / Booth / Leaflet ( ลูกค้าจอง ชำระดาวน์ ครบ 5 งวด )

2.2 MGM ค่าแนะนำใน ลูกค้าเก่าที่จองซื้อโครงการ AssetWise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ จะได้รับค่าแนะนำสูงสุด 40,000 บาท/ห้อง หรือ ส่วนลดพิเศษ จากสื่อ Direct Sale / Booth / Leaflet ( ลูกค้าจอง ชำระดาวน์ ครบ 5 งวด )

2.3 AssetWise Club กลุ่มลูกค้า AssetWise ที่ซื้อโครงการเพิ่ม จะได้รับส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มสูงสุด 20,000 บาท

2.4 พนักงาน AssetWise รับค่าแนะนำ 20,000 บาท เมื่อแนะนำเพื่อนจองโครงการ (ยกเว้น พนักงาน MDG2) และ ผู้ถูกแนะนำ 20,000/ห้อง

2.5 Blogger / Reviewer / youtuber รับค่าแนะนำ 15,000 บาท 

เงื่อนไขรับค่าแนะนำดังต่อไปนี้ 

โดยจะได้รับเป็นเช็คเงินสดตามเงื่อนไขมูลค่าของค่าแนะนำที่ได้รับ(หักภาษี 10%) โดยจะได้รับหลังผ่อนดาวน์ไปแล้ว 2 งวดภายใน 60 วัน (ยกเว้นยูนิต ราคาพิเศษ ไม่ร่วมรายการ) ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดตามข้อ 2.1 ,ข้อ 2.2 , 2.3  , 2.4  , 2.5 และ ข้อ 2.6 ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ส่วนลดร่วมกันได้

กรณีที่ลูกค้าไม่ได้มีการแนะนำ MGM / FGF หรือใช้สิทธิ์ B2B ฝ่ายขายสามารถ นำไปใช้เป็นส่วนลดเพิ่มเติมจากส่วนลดสูงสุดได้

หมายเหตุ 

 1. โปรโมชั่น ข้อ 1 – ข้อ 7 เป็นงบฝ่ายขาย 
 2. โปรโมชั่น ข้อ 8 เป็นงบฝ่ายการตลาด ลูกค้าที่จอง มีสิทธิ์จับรางวัล 1 ห้อง/1 สิทธิ์ ที่สำนักงานขายโครงการและรับของภายใน 15 วัน
 3. ส่วนลดและโปรโมชั่นอื่นๆ ที่รวมกันแล้ว ต้องมีราคาขายสุทธิไม่ต่ำกว่าราคา Base Price ยกเว้นห้องที่มีเงื่อนไขราคาพิเศษ ตาม memo ฉบับนี้
 4. ลูกค้าที่รับของแถมมูลค่าสูงกว่า 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ณ วันรับของรางวัลพร้อมแนบบัตรประชาชนแสดงตน
 5. ลูกค้าจะได้รับของแถม ข้อ 2.2 และ 2.3 หลังจากชำระงวดดาวน์ ครบ 6 งวด และ หากมีการยกเลิกห้องจะมีการหักเงินเท่ากับมูลค่าสินค้า

ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 กุมภาพันธ์ และสิ้นสุด 28 กุมภาพันธ์ 2566