เมนู

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการแอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช

เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและดำเนินการโดย บริษัท ไวส์ เอสเตท 7 จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105564085689 ที่ตั้งเลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 360 ล้านบาท (ชำระเต็ม)  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ โครงการ แอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้นจำนวน 5 อาคาร ประกอบไปด้วย ห้องชุดพักอาศัย 1,108 ห้องและห้องชุดเพื่อการพาณิชย์(ร้านค้า) จำนวน 2 ห้อง ที่ตั้งโครงการ ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บนที่ดินโฉนดเลขที่ 88430 ขนาดที่ดินขนาด 10-1-98 ไร่ และผ่านอีไอเออนุมัติเรียบร้อยแล้ว มีภาระผูกพันธ์กับธนาคารเกียรตินาคินภัทร แจ้งการก่อสร้าง ตาม ม. 39 ทวิ เลขที่ 3/2565 เริ่มก่อสร้าง 10 ตุลาคม  2565 คาดว่าแล้วเสร็จ 31ธันวาคม 2566 จะจดทะเบียนเป็นอาคารชุดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบชำระค่าเงินกองทุนและค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามที่กำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดภาพทั้งหมดเป็นภาพจำลองของโครงการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด, ราคา, การตกแต่งภายในตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า www.assetwise.co.th / พิมพ์เมื่อ 31 มกราคม 2566

เงื่อนไขโปรโมชั่น โครงการ แอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช 

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นพิเศษ

 1. ส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมจาก  Blogger / Reviewer / Youtuber รับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท
 2. เครื่องใช้ไฟฟ้า 4 รายการ มูลค่า 30,000 บาท หรือเปลี่ยนเป็นส่วนลด 30,000 บาท รับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ 
 3. Gift Voucher แพคเกจโรงแรม หัวหิน 2 วัน 1 คืน* มูลค่า 6,500 บาท หรือเปลี่ยนเป็นส่วนลด 10,000 บาท รับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์
 4. ยูนิตราคาพิเศษ 3 ยูนิต 1 Bedroom ขนาด 24 Sq.m. ราคาเดียว 1.79 ล้าน* ทั้งชั้น และมีส่วนลด เทดาวน์เพิ่ม 10,000 บาท ได้แก่  E402, E406, E411
 5. ยูนิตราคาพิเศษ 3 ยูนิต 1 Bedroom Exclusive ขนาด 26 Sq.m. ราคาเดียว 1.89 ล้าน* ทั้งชั้น และมีส่วนลด เทดาวน์เพิ่ม 10,000 บาท ได้แก่  B213, B214, B216
 6. ยูนิตราคาพิเศษ 4 ยูนิต 1 Bedroom Exclusive ขนาด 26 Sq.m. ราคาเดียว 1.99 ล้าน* ทั้งชั้น และมีส่วนลด เทดาวน์เพิ่ม 10,000 บาท ได้แก่  D204, D206, D209, D223
 7. ยูนิตราคาพิเศษ 4 ยูนิต 1 Bedroom Extra ขนาด 28 Sq.m. ราคาเดียว 2.19 ล้าน* และมีส่วนลด  เทดาวน์เพิ่ม 10,000 บาท ได้แก่  B202, B204, B206, B207
 8. จับของรางวัล 25 รางวัล เครื่องใช้ไฟฟ้า 15 รางวัล มูลค่ารวม 13,795 บาท Cen pay มูลค่า 500 บาท 10 รางวัล มูลค่ารวม 5,000 บาท จับที่สำนักงานขายหลังจากลูกค้าจองและทำสัญญา

หมายเหตุ : ของแถมในข้อ 2,3 จะได้รับ เมื่อ ชำระงวดดาวน์ ครบ 7 งวด

ค่าแนะนำ

2.1 FGM ค่าแนะนำนอก บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าเก่า AssetWise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ จะได้รับค่าแนะนำสูงสุด 40,000 บาท/ห้อง หรือ ส่วนลดพิเศษ จากสื่อ Direct Sale / Booth / Leaflet ( ลูกค้าจอง ชำระดาวน์ ครบ 5 งวด )

2.2 MGM ค่าแนะนำใน ลูกค้าเก่าที่จองซื้อโครงการ AssetWise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ จะได้รับค่าแนะนำสูงสุด 40,000 บาท/ห้อง หรือ ส่วนลดพิเศษ จากสื่อ Direct Sale / Booth / Leaflet ( ลูกค้าจอง ชำระดาวน์ ครบ 5 งวด )

2.3 AssetWise Club กลุ่มลูกค้า AssetWise ที่ซื้อโครงการเพิ่ม จะได้รับส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มสูงสุด 20,000 บาท

2.4 พนักงาน AssetWise รับค่าแนะนำ 20,000 บาท เมื่อแนะนำเพื่อนจองโครงการ (ยกเว้น พนักงาน MDG2) และ ผู้ถูกแนะนำ 20,000/ห้อง

2.5 Blogger / Reviewer / youtuber รับค่าแนะนำ 15,000 บาท 

เงื่อนไขรับค่าแนะนำดังต่อไปนี้ 

โดยจะได้รับเป็นเช็คเงินสดตามเงื่อนไขมูลค่าของค่าแนะนำที่ได้รับ(หักภาษี 10%) โดยจะได้รับหลังผ่อนดาวน์ไปแล้ว 2 งวดภายใน 60 วัน (ยกเว้นยูนิต ราคาพิเศษ ไม่ร่วมรายการ) ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดตามข้อ 2.1 ,ข้อ 2.2 , 2.3  , 2.4  , 2.5 และ ข้อ 2.6 ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ส่วนลดร่วมกันได้

กรณีที่ลูกค้าไม่ได้มีการแนะนำ MGM / FGF หรือใช้สิทธิ์ B2B ฝ่ายขายสามารถ นำไปใช้เป็นส่วนลดเพิ่มเติมจากส่วนลดสูงสุดได้

หมายเหตุ 

 1. โปรโมชั่น ข้อ 1 – ข้อ 7 เป็นงบฝ่ายขาย
 2. โปรโมชั่น ข้อ 8 เป็นงบฝ่ายการตลาด ลูกค้าที่จอง มีสิทธิ์จับรางวัล 1 ห้อง/1 สิทธิ์ ที่สำนักงานขายโครงการและรับของภายใน 15 วัน
 3. ส่วนลดและโปรโมชั่นอื่นๆ ที่รวมกันแล้ว ต้องมีราคาขายสุทธิไม่ต่ำกว่าราคา Base Price ยกเว้นห้องที่มีเงื่อนไขราคาพิเศษ ตาม memo ฉบับนี้
 4. ลูกค้าที่รับของแถมมูลค่าสูงกว่า 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ณ วันรับของรางวัลพร้อมแนบบัตรประชาชนแสดงตน
 5. ลูกค้าจะได้รับของแถม ข้อ 2.2 และ 2.3 หลังจากชำระงวดดาวน์ ครบ 6 งวด และ หากมีการยกเลิกห้องจะมีการหักเงินเท่ากับมูลค่าสินค้า

ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 กุมภาพันธ์ และสิ้นสุด 28 กุมภาพันธ์ 2566