เมนู

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการแอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช

เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและดำเนินการโดย บริษัท ไวส์ เอสเตท 7 จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105564085689 ที่ตั้งเลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (ชำระเต็ม)  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ โครงการ แอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 5 อาคาร ประกอบไปด้วย ห้องชุดพักอาศัย 1,108 ห้องและห้องชุดเพื่อการพาณิชย์(ร้านค้า) จำนวน 2 ห้อง บนที่ดินขนาด 10-1-98 ไร่ โครงการอยู่ระหว่างขออนุมัติการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ที่ดินอยู่ระหว่างขั้นตอนการจดจำนอง ภาพทั้งหมดเป็นภาพจำลองของโครงการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด, ราคา, การตกแต่งภายในตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า www.assetwise.co.th

เงื่อนไขโปรโมชั่น โครงการ แอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช 

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นพิเศษ

 1. ส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมจาก  Blogger / Reviewer / Youtuber รับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท
 2. เครื่องใช้ไฟฟ้า 4 รายการ มูลค่า 30,000 บาท หรือเปลี่ยนเป็นส่วนลด 30,000 บาท รับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์
 3. iPhone 14 Pro Max 256 GB. หรือเปลี่ยนเป็นส่วนลด 50,000 บาท รับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์
 4. ยูนิตราคาพิเศษ 9 ยูนิต ราคาเดียว 1.79 ล้าน* ทั้งชั้น ขนาด 26 ตารางเมตร และมีส่วนลดเทดาวน์เพิ่ม 10,000 บาท
  B212, B213, B214, B215, B216, B217, B220, B221 และ B222

หมายเหตุ : ของแถมในข้อ 2,3 จะได้รับ เมื่อ ชำระงวดดาวน์ ครบ 6 งวด

ค่าแนะนำ

 1. FGM ค่าแนะนำนอก บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าเก่า AssetWise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ จะได้รับค่าแนะนำสูงสุด 40,000 บาท/ห้อง หรือ ส่วนลดพิเศษ จากสื่อ Direct Sale / Booth / Leaflet ( ลูกค้าจอง ชำระดาวน์ ครบ 5 งวด )
 2. MGM ค่าแนะนำใน ลูกค้าเก่าที่จองซื้อโครงการ AssetWise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ จะได้รับค่าแนะนำสูงสุด 40,000 บาท/ห้อง หรือ ส่วนลดพิเศษ จากสื่อ Direct Sale / Booth / Leaflet ( ลูกค้าจอง ชำระดาวน์ ครบ 5 งวด )
 3. AssetWise Club กลุ่มลูกค้า AssetWise ที่ซื้อโครงการเพิ่ม จะได้รับส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มสูงสุด 20,000 บาท
 4. พนักงาน AssetWise รับค่าแนะนำ 20,000 บาท เมื่อแนะนำเพื่อนจองโครงการ (ยกเว้น พนักงาน MDG2) และ ผู้ถูกแนะนำ 20,000/ห้อง
 5. Blogger / Reviewer / youtuber รับค่าแนะนำ 15,000 บาท 

เงื่อนไขรับค่าแนะนำดังต่อไปนี้ 

โดยจะได้รับเป็นเช็คเงินสดตามเงื่อนไขมูลค่าของค่าแนะนำที่ได้รับ (หักภาษี 10%) โดยจะได้รับหลังผ่อนดาวน์ไปแล้ว 2 งวดภายใน 60 วัน (ยกเว้นยูนิตราคาพิเศษไม่ร่วมรายการ) ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดตามข้อ 2.1 , 2.2 , 2.3  , 2.4  , 2.5 และข้อ 2.6 ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ส่วนลดร่วมกันได้

กรณีที่ลูกค้าไม่ได้มีการแนะนำ MGM / FGF หรือใช้สิทธิ์ B2B ฝ่ายขายสามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดเพิ่มเติมจากส่วนลดสูงสุดได้

หมายเหตุ 

 1. โปรโมชั่นทุกข้อเป็นงบของฝ่ายขาย 
 2. ส่วนลดและโปรโมชั่นอื่นๆ ที่รวมกันแล้ว ต้องมีราคาขายสุทธิไม่ต่ำกว่าราคา Base Price ยกเว้นห้องที่มีเงื่อนไขราคาพิเศษ ตาม memo ฉบับนี้
 3. ลูกค้าที่รับของแถม ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ณ วันรับของรางวัลพร้อมแนบบัตรประชาชนแสดงตน
 4. ลูกค้าจะได้รับของแถม หลังจากชำระงวดดาวน์ ครบ 6 งวด และ หากมีการยกเลิกห้องจะมีการหักเงินเท่ากับมูลค่าสินค้า

ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 กันยายน 2565 – 31 ตุลาคม 2565

หมายเหตุ

 1. ราคาขายหลังส่วนลดแล้วต้องมีราคาขายไม่ ต่ำกว่าราคา Base Price
 2. รายการส่งเสริมการขายเป็นงบฝ่ายขายทั้งหมด