ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ Atmoz Portrait Srisaman

เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ที่ตั้งสำนักงาน 9 ซอยรามอินทรา5 แยก23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท (ชำระเต็มจำนวน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ โครงการ แอทโมซ พอร์เทรต ศรีสมาน เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวนทั้งหมด 680 ห้อง (สำหรับพักอาศัย 678 ห้อง และสำนักงาน-พาณิชย์ 2 ห้อง) ที่ตั้งโครงการ ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี บนที่ดินโฉนดเลขที่ 88430 ขนาดที่ดินโดยประมาณ  5 – 0 – 39.5 ไร่ โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร ใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่ นบ.52204/6324 เริ่มก่อสร้าง สิงหาคม 2565 คาดว่าแล้วเสร็จ กุมภาพันธ์ 2567 จะจดทะเบียนเป็นอาคารชุดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบชำระค่าเงินกองทุนและค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามที่กำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด ราคาเริ่ม 1.49 ล้าน เป็นราคาพิเศษหักส่วนลดแล้ว  เป็นราคาของห้อง A303 แบบ 1 Bedroom มีขนาด 22.80 ตร.ม. ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และขนาดพื้นที่ห้องเพื่อให้เกิดความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / พิมพ์เมื่อ 1 กันยายน 2565

เงื่อนไขโปรโมชั่น โครงการ แอทโมซ พอร์เทรต ศรีสมาน

  1. ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 30 กันยายน 2565
  2. จอง 5,000 บาท  ทำสัญญา 5,000 บาท
  3. ผ่อนดาวน์ เริ่ม 2,900 บาทต่อเดือน 
  4. ลงทะเบียนออนไลน์รับส่วนลดสูงสุด 100,000 บาท*
  5. YIELD 5%*  การคิดผลตอบแทน 5%* คิดจาก อัตราค่าเช่าของห้อง 1 Bedroom  7,500 บ./ด.คูณ 12 เดือน หารราคาขาย โดยอ้างอิงอัตราการปล่อยเช่าจาก Asset A Plus
  6. ราคาเริ่ม 1.49 ล้าน เป็นราคาพิเศษหักส่วนลดแล้ว  เป็นราคาของห้อง A303 แบบ 1 Bedroom มีขนาด 22.80 ตร.ม.


*ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด  และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น