ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ Atmoz Portrait Srisaman

เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ที่ตั้งสำนักงาน 9 ซอยรามอินทรา5 แยก23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท (ชำระเต็มจำนวน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ โครงการ แอทโมซ พอร์เทรต ศรีสมาน เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวนทั้งหมด 680 ห้อง (สำหรับพักอาศัย 678 ห้อง และสำนักงาน-พาณิชย์ 2 ห้อง) ที่ตั้งโครงการ ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี บนที่ดินโฉนดเลขที่ 88430 ขนาดที่ดินโดยประมาณ  5 – 0 – 39.5 ไร่ โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร ใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่ นบ.52204/6324 เริ่มก่อสร้าง สิงหาคม 2565 คาดว่าแล้วเสร็จ กุมภาพันธ์ 2567 จะจดทะเบียนเป็นอาคารชุดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบชำระค่าเงินกองทุนและค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามที่กำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และขนาดพื้นที่ห้องเพื่อให้เกิดความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / พิมพ์เมื่อ  1 กุมภาพันธ์ 2566

เงื่อนไขโปรโมชั่น โครงการ แอทโมซ พอร์เทรต ศรีสมาน

 1. ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์– 28 กุมภาพันธ์ 2566
 2. ผ่อนดาวน์ เริ่ม 2,900 บาทต่อเดือน 
 3. Big Bonus รับ 3 ต่อ
  ต่อที่1 บัตรเติมน้ำมัน1,000 บาท*
  ต่อที่2 แพ็กเกจ Spa 4,000 บาท*
  ต่อที่3 เครื่องใช้ไฟฟ้า 30,000 บาท*
  จะได้รับภายใน 30 วัน หลังผ่อนดาวน์ครบงวด 7 ดาวน์ หรือสามารถเลือกรับเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ มูลค่า 40,000 บาท
 4. โปร 9 ยูนิตราคาพิเศษ 1.69 ลบ.* ยูนิตที่เข้าร่วมมีดังนี้  A204,A205,A208,B224,B227,B228,C222,C223,C227
 5. ค่าแนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ รับค่าแนะนำ 30,000 บาท/ห้อง ผู้แนะนำต้องถูกหักภาษี 10% ของค่าแนะนำ โดยจะได้รับเป็นเช็คเงินสดหลังจากผู้ถูกแนะนำผ่อนดาวน์ครบ 5 งวด แล้วภายใน 60 วัน
 6. ราคาเริ่ม 1.49 ล้าน เป็นราคาพิเศษหักส่วนลดแล้ว  เป็นราคาของห้อง A303 แบบ 1 Bedroom มีขนาด 22.80 ตร.ม.

*ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด  และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 66 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.